Nama-Khoi Municipality / Munisipaliteit

Nama Khoi onderteken samewerking met Stellenbosch Universiteit

March 16, 2023

Die burgemeester van die Nama Khoi-munisipaliteit, dr. Gustav Bock, het vandeesmaand geskiedenis in die Namakwa-distrik gemaak toe sy pogings vir sosiale impak gelei het tot die ondertekening van ‘n Memorandum van Verstandhouding (MoU) met die Universiteit Stellenbosch.

Dr Bock het sedert sy ampstermyn onvermoeid gewerk aan hierdie MoU in vennootskap met dr Armand Bam, dr Leslie van Rooi en professor Nico Koopman.

Dr Armand Bam is die hoof van sosiale impak aan die Universiteit Stellenbosch Bestuurskool. Hy is ook ‘n senior lektor in Besigheid in die Samelewing op die MBA-program en Kwaliteit en Integriteit in Leierskap op die Nagraadse Diploma in Leierskapontwikkeling met ‘n fokus op nié-winsgewende organisasies.

Dr Leslie van Rooi is die Hoof van die Frederik Van Zyl Slabbert Instituut vir Studenteleierskap (FVZS Instituut) aan die Universiteit Stellenbosch, en ook Senior Direkteur vir Sosiale Impak en Transformasie.

Prof Nico Koopman is by die Universiteit se afdeling Sosiale Impak en Transformasie, die afdelings Menslike Hulpbronne en Kampusgesondheidsdiens vorm deel van die verantwoordelikheidsentrum van die Adjunkvisekanselier vir Sosiale Impak, Transformasie en Personeel.

Sosiale impak is die gewenste doelwit vir die munisipaliteit en die universiteit om geleenthede vir samewerking te ondersoek om op individuele mandate te lewer.

Hierdie MoU sal vir vyf jaar van krag wees om toekomstige projekte binne die Namakwa-gemeenskappe te verken.

Die beginsels van die samewerking van hierdie MoU is ‘n onderneming om in goeder trou op te tree; gee volle samewerking in die implementering van hierdie MoU; verseker ‘n billike verhouding en erken hul eiesoortige rolle en onafhanklikheid.

Die gebiede van hierdie samewerking sal van tyd tot tyd deur die MoU-loodskomitee besluit word. Dr Bock het gesê die voordele is dat vaardigheidsontwikkeling en opleiding tussen die munisipaliteit en die Universiteit Stellenbosch ‘n massiewe sosiale impak sal hê.

Dr Bock glo verder dat sosiale impak vooruitsigte skep wat andersins nie beskikbaar was vir minderbevoorregtes om toegang te hê tot kwaliteit onderwys, geslagsgelykheid, of in staat is om ordentlike werksgeleenthede te verkry en sodoende ekonomiese groei te bevorder nie.

“Dit is wat ons nodig het om ons plaaslike besighede in finansiële stabiliteit te stuur wat meer werksgeleenthede sal meebring,” het dr Bock gesê.

Hierdie MoU is saamgestel om komplekse probleme in vandag se samelewing met ‘n sistemiese benadering aan te spreek.

Hierdie benadering bestaan ​​uit navorsing en ontwikkeling, ‘n eerste in sy soort wat deur die Universiteit Stellenbosch aangebied word, sou die Universiteit ontvanklik wees vir ‘n projek.

Dr Bock sê daar sal verskeie projekte in die streek wees en die doel was om die Universiteit by streeksontwikkeling betrokke te kry.

“Met hierdie ooreenkoms wat gesluit is, kan eksperimentering op ‘n hoër vlak uitgevoer word wat navorsing betref, maar ook met die belofte dat die navorsing prakties uitvoerbaar moet wees. Vir die Nama Khoi-streek gaan dit die eerste keer wees dat ‘n tersiêre instelling die voorsprong sal hê om navorsing prakties te implementeer.”

Stelsels wat deur die regering ingestel is om maatskaplike transformasie te bewerkstellig, het misluk, daarom word daar na oplossings gekyk om sosiale verantwoordelikhede in nuwe navorsing te herdenk en dit prakties deur akademici toe te pas.

Last modified: March 17, 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *