Nama-Khoi Local Municipality

Bid Invitation Adverts 2012/2013

1. REQUEST FOR QUOTATIONS – BELOW  R 30,000

BID NUMBERDESCRIPTIONCLOSING DATE & TIME
   
   


2. REQUEST FOR FORMAL COMPETITIVE QUOTATIONS – R 30,000 – R 200,000-00

BID NUMBERDESCRIPTIONCLOSING DATE & TIME
Q/NC062/01/2012/2013Nababeep Riool Pompe Opgradering Van Gebou-Sump 20 September 2012
Q/NC062/02/2012/2013Nababeep Riool Pompe Opgradering Van Gebou/Pomp_Filter Kamer 20 September 2012
Q/NC062/03/2012/2013Nababeep Riool Pompe Opgradering Van Gebou/Operateurs Blok 20 September 2012
Q/NC062/04/2012/2013Nababeep Riool Pompe Opgradering Van Gebou/Aluminium Sulfaat Kamer 20 September 2012
Q/NC062/05/2012/2013Aankoop En Lewering Van N Plotter Drukker 29 Oktober 2012
Q/NC062/01/2012/2013Aktuaris Dienste 18 Julie 2012
Q/NC062/02/2012/2013Landfilled Sites 18 Julie 2012


3. COMPETITIVE FORMAL BIDS – ABOVE R 200,000-00 – R 10,000,000 -00

BID NUMBERDESCRIPTIONCLOSING DATE & TIME
BOD-NC062-05-2012-2013Supply and Deliver Tar 08 November 2012
BOD/NC062/06/2012/2013Supply And Deliver Tar/25Kg 08 November 2012
BOD/NC062/06/2012/2013Voorsien En Lewer Tar/25Kg 08 November 2012
BOD/NC062/07/2012/2013Eiendomsbelasting Waardasierol 22 November 2012
BOD/NC062/08/2012/2013Btw Gebruiklikheids Oorsigondersoek Voldoening En Invordeing 09 November 2012
BOD/NC062/10/2012/2013Opgradering Van Steinkopf Sportgronde 11 December 2012
BOD/NC062/01/2012/2013Disposal Of Erven/Stand 2883 14 September 2012
BOD/NC062/04/2012/2013Design Supply Etc Mechanical Electrical Instrumentation 08 November 2012
BOD/NC062/04/2012/2013Ontwerp, Voorsien, ens. van Meganiese, Elektriese, Instumentasie 08 November 2012
BOD/NC062/05/2012/2013Supply And Deliver Tar 08 November 2012


4. COMPETITIVE FORMAL BIDS – ABOVE R 10,000,000/00

BID NUMBERDESCRIPTIONCLOSING DATE & TIME
   
   

5. UNSOLICITED BIDS (S 37)

BID NUMBERDESCRIPTIONCLOSING DATE & TIME
   
   
   

6. TRANSVERSAL BIDS (S 32)

BID NUMBERDESCRIPTIONCLOSING DATE & TIME