Nama-Khoi Local Municipality

Awards 2013/2014

July 2013

Document NameDocument
  
Awards made by BAC July 2013Download Document
Awards made by Municipal Manager_Quotes July 2013Download Document

August 2013

Document NameDocument
  
Awards made by BAC August 2013Download Document
Awards made by Municipal Manager_Quotes August 2013Download Document

September 2013

Document NameDocument
  
Awards made by BAC Sept 2013Download Document
Awards made by Municipal Manager_Quotes Sept 2013Download Document
Awards made by Municipal Manager_Over R10 million_ Sept 2013Download Document

October 2013

Document NameDocument
  
Awards made by Municipal Manager_Quotes Oct 2013Download Document

November 2013

Document NameDocument
  
Awards made by Municipal Manager_Quotes Nov 2013Download Document

December 2013

Document NameDocument
  
Awards made by Municipal Manager_Quotes Dec 2013Download Document

January 2014

Document NameDocument
  
 No Awards 

February 2014

Document NameDocument
  
 No Awards 

March 2014

Document NameDocument
  
No Awards 

April 2014

Document NameDocument
  
Awards made by BAC April 2014Download Document

May 2014

Document NameDocument
  
 No Awards 

June 2014

Document NameDocument
  
 No Awards