Nama-Khoi Local Municipality

Thusong-sentrum: Rooiwal projek

September 1, 2023

Die Nama Khoi Plaaslike Munisipaliteit is altyd toegewyd daaraan om uitdagings te oorkom ten einde te verseker dat noodsaaklike dienste die hart van ons landelike gemeenskappe bereik.

In hierdie verband wil ons opreg dank betuig aan die Burgemeester, Dr. Gustav Bock, en sy kantoor vir hul onwrikbare toewyding om ons mandaat na die mense te bring deur dienste direk te lewer.

Oor die afgelope week het die kantoor van die Burgemeester en die Nama Khoi Departement van Gemeenskapsdienste saamgewerk in ʼn bewonderenswaardige poging om die ou kliniek in Rooiwal te laat herleef.

Hierdie ambisieuse skoonmaakoperasie is onderneem om te verseker dat die gemeenskap sonder hindernisse toegang kan verkry tot noodsaaklike dienste.

Die toegewyde spanne het onvermoeid gewerk om menslike ontlasting, puin en ander afvalmateriale wat oor tyd opgehooop het, te verwyder.
Die ware gees van hierdie poging lê egter in die samewerking met die Rooiwal Gemeenskap, wat ten volle bygedra het tot die transformasie van die gebou.

Saam het hulle die gebou herleef sodat dit ʼn verwelkomende sentrum kon word wat gereed is om die gemeenskap op die naderende dag van dienslewering te bedien. Hierdie inspirerende vertoning van spanwerk en gemeenskapsbetrokkenheid, illustreer die mag van gesamentlike optrede in die skep van positiewe verandering.

Ook gedurende die afgelope week het ons deur ʼn merkwaardige samewerking met die Kantoor van die Premier en die Regeringskommunikasie- en Inligtingsisteem (GCIS) ons dienste uitgebrei na die veerkragtige gemeenskap van Rooiwal.

Rooiwal is ʼn gemeenskap wat daagliks met uitdagings te kampe het, en ons erken hul behoefte aan ondersteuning.
Hierdie inisiatief maak deel uit van die Nasionale Thusong-dienssentrumweek, en Rooiwal is geïdentifiseer as ʼn gemeenskap wat toegang tot fundamentele regeringsdienste verdien. Ons is baie dankbaar teenoor die verskeie regeringsdepartemente wat saamgekom het om hierdie program ʼn werklikheid te maak.

Die samewerking tussen die Departement van Gesondheid, die SAPD, SASSA, die Departement van Paaie en Openbare Werke, Landbou, Omgewingsake, Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming is ʼn blykie van die mag van vennootskappe in die diens van ons gemeenskappe.

Hierdie vennootskappe simboliseer die begin van voortdurende toewyding om gesamentlike dienste aan ons gemeenskappe te bied. Ons hoop dat ons deur hierdie samewerking toegang tot noodsaaklike dienste wat eens maklik toeganklik was vir die inwoners van Rooiwal, kan herstel.

In tye van uitdaging en ontbering is dit hartverwarmend om die toewyding en samewerking van regeringsdepartemente te sien wat ʼn positiewe impak op die lewens van ons burgers maak.

Ons sien uit daarna om voort te bou op hierdie fondament en saam te werk om ons gemeenskappe op te hef en hulle te voorsien van die ondersteuning en dienste wat hulle werklik verdien.

Saam kan ons ʼn verskil maak in die lewens van die mense van Rooiwal.

Last modified: October 25, 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *