Bid Invitation Adverts 2012/2013

1. REQUEST FOR QUOTATIONS – BELOW  R 30,000

BID NUMBER DESCRIPTION CLOSING DATE & TIME


2. REQUEST FOR FORMAL COMPETITIVE QUOTATIONS – R 30,000 – R 200,000-00

BID NUMBER DESCRIPTION CLOSING DATE & TIME
Q/NC062/01/2012/2013 Nababeep Riool Pompe Opgradering Van Gebou-Sump  20 September 2012
Q/NC062/02/2012/2013 Nababeep Riool Pompe Opgradering Van Gebou/Pomp_Filter Kamer  20 September 2012
Q/NC062/03/2012/2013 Nababeep Riool Pompe Opgradering Van Gebou/Operateurs Blok  20 September 2012
Q/NC062/04/2012/2013 Nababeep Riool Pompe Opgradering Van Gebou/Aluminium Sulfaat Kamer  20 September 2012
Q/NC062/05/2012/2013 Aankoop En Lewering Van N Plotter Drukker  29 Oktober 2012
Q/NC062/01/2012/2013 Aktuaris Dienste  18 Julie 2012
Q/NC062/02/2012/2013 Landfilled Sites  18 Julie 2012


3. COMPETITIVE FORMAL BIDS – ABOVE R 200,000-00 – R 10,000,000 -00

BID NUMBER DESCRIPTION CLOSING DATE & TIME
BOD-NC062-05-2012-2013 Supply and Deliver Tar  08 November 2012
BOD/NC062/06/2012/2013 Supply And Deliver Tar/25Kg  08 November 2012
BOD/NC062/06/2012/2013 Voorsien En Lewer Tar/25Kg  08 November 2012
BOD/NC062/07/2012/2013 Eiendomsbelasting Waardasierol  22 November 2012
BOD/NC062/08/2012/2013 Btw Gebruiklikheids Oorsigondersoek Voldoening En Invordeing  09 November 2012
BOD/NC062/10/2012/2013 Opgradering Van Steinkopf Sportgronde  11 December 2012
BOD/NC062/01/2012/2013 Disposal Of Erven/Stand 2883  14 September 2012
BOD/NC062/04/2012/2013 Design Supply Etc Mechanical Electrical Instrumentation  08 November 2012
BOD/NC062/04/2012/2013 Ontwerp, Voorsien, ens. van Meganiese, Elektriese, Instumentasie  08 November 2012
BOD/NC062/05/2012/2013 Supply And Deliver Tar  08 November 2012


4. COMPETITIVE FORMAL BIDS – ABOVE R 10,000,000/00

BID NUMBER DESCRIPTION CLOSING DATE & TIME

5. UNSOLICTED BIDS (S 37)

BID NUMBER DESCRIPTION CLOSING DATE & TIME

6. TRANSVERSAL BIDS (S 32)

BID NUMBER DESCRIPTION CLOSING DATE & TIME