Community Service Policies

2017-2018

Document Name Document
Huiswinkel (Tuckshops) beleid binne die Munisipale Regsgebied Download Document
Gemeenskapsale beleid Download Document
Begraafplase beleid Download Document

 

2016-2017

Document Name Document
Huiswinkel (Tuckshops) beleid binne die Munisipale Regsgebied Download Document
Gemeenskapsale beleid Download Document
Begraafplase beleid Download Document

 

 

Document Name Document
Sport Beleid Download Document
Begrafplase beleid 2012 Download Document
Gemeenskapsale beleid 2012 Download Document